22456

1.Janina Kwiecień – Sierakowice, wykształcenie wyższe, starosta kartuski od 5 kadencji

1.Janina Kwiecień – Sierakowice, wykształcenie wyższe, starosta kartuski od 4 kadencji

Dodaj komentarz